Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: OLA2003/3

Semester: Vår
Antall studenter: 100
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Marion Hirst

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hirst, M og S. Lønneid (2015): Arbeidsrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kapitler fra Storeng, Beck og Due Lund (2016): «Arbeidslivets spilleregler», 4. utg.

               Kap. 19 (s. 464-485): Endringer i arbeidsforholdet: 21 s.

               Kap. 12 (s. 237-276): Sykdom og rett til sykepenger: 39 s

              Kap. 17 (s. 366-374): Arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse (kun pkt. 17.1 t.o.m. pkt. 17.3): 21 s

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L