Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: OLA2005/01

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Svein Bergum

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ingen pensumbok, kun kompendium

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

  1. ”Arbeidsplassen som læringsmiljø”, kap. 6 (s 119-142) hos Filstad (2010), 24 s.
  2. ”Organisasjonssosialisering som organisasjonslæring”, kap. 7 (s 143-162) hos Filstad (2010), 20 s.
  3. ”Nyansatte trenger gode læringsarenaer”, Personal &ledelse (2013), No 4, s 30-33, 4 s.
  4.  D Ábate C.P. m.fl (2009) Making the Most of an Internship: an Empirical Study of Internship Satisfaction, Academy of Management Learning & Education, Vol 8 No 4, s 527-539, 11 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Gruman, J.A. (2006) Organizational socialization tactics and newcomer proactive behavior: an integrative study, Journal of Vocational Behavior, 69, s 90-104. 13 s.

Perrot, S. m.fl (2014) “Organizational Socialization Tactics and Newcomer Adjustment: the Moderating Role of Perceived Organizational Support”, Group & Organization Management, s 1-27, 22 s. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L