Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: OLA2008/1

Semester: Høst
Antall studenter: 70-80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Inge Hermanrud

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Mikkelsen, A., & Laudal, T. (2016). Strategisk HRM : 1 : Ledelse, organisasjon, strategi og regulering (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Mikkelsen, A., & Laudal, T. (2016). Strategisk HRM : 2 : HMS, etikk og internasjonale perspektiver (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L