Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grunnleggende personalarbeid

Emnekode: OLA2009/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Randi Bredvold

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Mikkelsen, A. & Laudal, T. (Red.. (2016). Strategisk HRM 2. HMS, etikk og internasjonale perspektiver.  Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2.utg.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L