Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ledelse og arbeidsmiljø

Emnekode: OLA2010/1

Semester: Høst
Antall studenter: 60
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Sveinung Berild

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Einarsen, S. og A. Skogstad (2011). Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 12, 19 og 20 inngår ikke i pensum).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Glasø. L. (2015). Følelsenes betydning i organisasjoner og ledelse. I: Skogstad, A. og S. Einar­sen. Ledelse på godt og vondt. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 231-258).

Hernes, T. (2010): Forebygging, tidlig intervensjon og den norske IA-modellen. I: Hernes, T., I. Heum og P. Halvorsen (red.). Arbeidsinkludering. Oslo: Gyldendal Akademisk (s. 82-108).

Mikkelsen, A. (2002).Tiltak mot sykefravær. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Utdrag: s. 30-35, 38-44, 58-89.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid. Magma 14(3) s. 56-63.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L