Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Politikk, planlegging og partnerskap

Emnekode: PAD3001/2

Semester: Vår
Antall studenter: 45
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Ulla Higdem

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Amdam, Jørgen og Noralv Veggeland (2011): Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget (215 s.)

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (2012): Styring og samstyring - governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget (150 s.)

Aarsæther, Nils et al.,red. (2012): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap. Bærekraft. Demokrati. Kristiansand: Cappelen Damm. Høyskoleforlaget (310 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aarsæter, N., & Ringholm, T. (2011). The Rural Municipality as Developer. Entreprenieural and Planning Modes in Community Development. Lex Localis- Journal of Local Self-Government, 9(4), 373 - 387. doi: 10.4335/9.4.373-387(2011)

Giddens, A. (2009). The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity (Ch.. 5, s 91-128)

Hill, M. (2013).The Public Policy Process. Pearson Education Limited, Essex.  Kapittel 1: Studying the policy process ( s. 3- 21) og kapittel 11: Implementation : an overview (s. 205 – 225). 

Jenssen, S (2011). Hierarkisk styring eller partnerskap? Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge – en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning? Nordiske Organisasjonsstudier vol 13 (4): 29-52.

Kjær, A.M. (2004). Governance. Cambridge: Polity (Ch. 2., s 19-58)

March, J.G. & J. P. Olsen (1995): Democratic governance. New York: The Free Press. (Ch. 2, s. 7-47).

Osborne, S.P. (2010): The new public governance? London: Routledge. (Introduction, s. 1-16).

Pollitt, C. (2009): Partnerships, networks, joined-up governance, the information age (and all that). I C. Pollitt, The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University Press (s. 52-83).

Putnam, R.D. (1993): Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press (Ch. 1 & 6), 40 s. (s. 3-16, 163-186)

Rothstein, B. (2012): “Good Governance”. I D. Levi-Faur, The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press (s. 143-154).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Sørensen, E. (2006). Metagovernance. The Changing Role of Politician in Processes of Democratic Governance.The American Review of Public Administration. Vol 36(1), s. 98-114.

Sørensen, E. & J.Torfing (2005) The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandinavian Political Studies Vol 28 (3), s. 195-218.

Supplerende

Plan-og bygningsloven, 2008

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L