Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Europeisk integrasjon og EØS-forvaltning

Emnekode: PAD3002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Noralv Veggeland

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Pensum for MA-emnet “Flernivåstyring, EU/EØS-forvaltning”.

Cini, M., &  Borragán, N.P-S. (2016). European Union Politics (5.utg.). Oxford: Oxford University Press 435 sider

Claes, D.H., & Førland, T. E. (2015). EU mellomstatlig samarbeid og politisk system (4.utg.).Oslo: Gyldendal Akademisk. 230 sider

Austvik, O.G. (2010).Internasjonal politisk økonomi, I Ø. Kalnes, O.G.Austvik & H.S. Røhr (red.): Internasjonale relasjoner: En akkurat passe lang introduksjon (s.129-172). Oslo: Cappelen 40 sider

Austvik,  O.G. (2002). Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. Sider: 15-24, 193-215, 280-302, 305-324, 334-346, 353-380.

Veggeland, N. (2010). Den nye reguleringsstaten: Idébrytninger og styringskonflikter. Oslo: Gyldendal Akademisk.

180 sider

Austvik, O. G., & og Claes, D. H. (2011). EØS-avtalen og norsk energipolitikk. Europautredningen. Kan hentes fra http://www.europautredningen.no/wp-content/uploads/2011/04/Rap8-energi2.pdf

50 sider

Litteratur om euroen: Ikke obligatorisk.

CESIfo, 2012: The EEAG Report on the European Economy 2012. Munchen: CESIfo Group. Chapters 2 & 3: pages 59-99. 40 pages.
https://www.cesifo-group.de/ifoHome/policy/EEAG-Report/Archive/EEAG_Report_2012/eeag_2012_report.html

Petreski, Marjan, 2007. Is the Euro Zone an Optimal Currency Area? University of American College - Skopje. Working paper series SSRN-id986483. 16 pages.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=986483

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L