Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Individ, samfunn og pedagogikkens rolle

Emnekode: PED1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 150
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Randi Hojem Røthe

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arneberg, P., & og Overland, B. (2013). Lærerrollen: Om skolekultur, læreres læring og pedagogisk dannelse. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202406370, ca 130 sider

Bjørnsrud, H., & Nilsen, S.(red.) (2008). Tilpasset opplæring: Intensjoner og skoleutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205380431

Bø, I. (2005). Påvirkning og kontroll. (side 22-154 og 215-254) (171 sider) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245000955

Dysthe, O.. Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag (200 sider). ISBN 9788279350156

Erdis, M., & Bjerke, A.-K. (2009). Juss for pedagoger, Bergen: Fagbokforlaget. (107 sider) ISBN 978 82 450 0723 7

Imsen, G. (2014). Elevens verden (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978821502383

Monsen, L., Bjørnsrud, H., Nyhus, L.,& Aasland, B. (red.) (2009). Kvalitet i skolen. Forskning, erfaringer og utvikling. Oslo: Cappelen Damm. (215 sider)      ISBN 9788202286217

Sand, S. (2008). Ulikhet og fellesskap: Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Oplandske Forlag (Kap.1 – 4 og 6) (115 sider) ISBN 9788275181532

Sterling, S: (2001). Sustainable Education. Totnes: Green Books for the Schumacher Society. ISBN: 1-870098-99-4.

Strømsø, H., Lycke, K. H.,& Lauvås, P. (red.), (2006). Når læring er det viktigste: Undervisning i høyere utdanning. Oslo: Capplen Damm.  (ikke kapittel 6, 7 og 8)      ISBN 9788202249885

Thoresen, I.T. (2015.) Barnehagelæreren – Profesjon, politikk og forskning. Oslo: Cappelen Damm. ISBN 978-82-02-47852-0

Wilson, D., Hausstätter, R. S. & Lie, B. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget (side: 15 - 158) (143 sider) ISBN 9788245008715

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendieinnhold finnes på pensumlista for emne PED1002/1 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L