Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED1004/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Halland, Geir (2004). Læring gjennom stimulerende samspill – veiledning, vurdering og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget AS. ISBN: 82-450-0213-5. Hele boken. 310 sider

Pedersen, Peter Møller og Foged, Brita (red.), 2010. Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. Århus: Forlaget Systime Profession. ISBN: 978-87-90833-20-6.  Hele boka. 253 sider

Sunnevåg, Anne-Karin (2012). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205423145. 44 sider

Tiller, Tom (2004). Aksjonsforskning i skole og utdanning. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788276345384. Hele boka. 248 sider

Ødegård, Inger Karin Røe (2014). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning : en framtidsrettet læringsstrategi. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 978-82-02-44660-4. Hele boka. 135 sider

 Curriculum for International students – PED1004 Educational Research

Duignan, Patrick, Fullan Michael (FRW) (2012). Educational Leadership – Together Creating Ethical Learning Environments. Cambridge University Press. ISBN: 9781107637894, 237 pages

Fullan, Michael, Hird, Shirley M. & Frank, Valerie von (2014). Implementation. SAGE. ISBN: 9781452291895, 83 pages

Furu, Eli Moksnes, Lund, Torbjørn and Tiller, Tom (ed.) (2007). Action research – a Nordic perspective. Kristiansand: Høyskoleforlaget (later Oslo:Cappelen Damm). ISBN: 9788276347180, 224 pages

Malone, Helen Jane & Fullan, Michael (ed.) (2013). Leading Educational Change – Global Issues, Challenges and lessons on Whole-System Reform. New York: Teachers’ College Press. ISBN: 9780807754733, 148 pages

Chiu, Richard (2012). Entrepreneurship Education in the Nordic countries – strategy implementation and good practices. (Nordic Innovation Publication 2012:24). Oslo: Nordic Innovation. ISBN 9788282770477, 80 Pages. Available online: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2013/Entrepreneurship_Education_in_Nordics_web.pdf

Valerio, Alexandria, Parton, Brent and Robb,  Alicia (2014). Entrepreneurship Education and Training Programs around the World - Dimensions for Success. Washington DC:  International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. ISBN 978-1-4648-0202-7 (alk. paper) — ISBN 978-1-4648-0203-4 (electronic). Pages 11 – 130 and 147 - 190. Available online: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18031/9781464802027.pdf?sequence=1

In addition to the campus bookstore books are also available from online bookstores: adlibris.com/no, haugenbok.no

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Steen-Olsen T. og Postholm M. (red.) (2009). Å utvikle en lærende skole. Oslo: Cappelen Damm. Innledning og kap 1 (20 sider)  ISBN: 9788276347876

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bae, Berit (2005). Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. Vedlegg til rapport: Klar, ferdig, gå: tyngre satsning på de små. Oslo: Barne- og familiedepartementet ( 15 sider) Tilgjengelig på nettet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L