Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PED1006/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anne Røisehagen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Børresen, Marit Bjorvand (2013). Veiledning i barnehage og skole: samtaler til vekst. Vallset: Opplandske bokforlag. ISBN: 82-7518-119-4. 113 sider

Dovland, Kjersti (2013). Veiledning i grupper. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:978-82-450-1274-3. 175 sider. (ny bok)

Johannesen, Eva, Kokkersvold, Erling og Vedeler, Liv, (2010). Rådgivning: Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-40056-6. 232 sider.

Skau, Greta Marie (2011). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen Damm. ISBN: 978-02-35014-7. 160 sider 

Tveiten, Sidsel (2013). Veiledning – mer enn ord (4. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1451-8. 295.  Del 1 - 130 sider. (nytt  del 1)

Ulleberg, Inger (2014). Kommunikasjon og veiledning: en innføring i Gregory Batsons kommunikasjonsteori – med historier fra veiledningspraksis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215023342.

 Totalt 986 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L