Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II

Emnekode: PED1007/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anne Røisehagen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bang, Susanne og Heap, Ken (1999). Skjulte ressurser: Om veiledning i gruppe. Oslo: Gyldendal Forlag. ISBN: 978-82-004-5117-4, 191 sider

Gjerde Susann, (2010). Coaching – hva hvorfor – hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN;978-82-450-0969-9, 282 sider

Pettersen, Roar C og Løkke, Jon A., (2004). Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00494-5, 278 sider

Tveiten, Sidsel, (2013).Veiledning – mer enn ord (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1451-8. Del 2 - 150 sider. (del 2)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Drugli, May Britt og Onsøien, Ragnhild (2010). Vanskelige foreldresamtaler: Gode dialoger. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 978-82-02-29310-9. Kapitel 1 og 3 – 35 sider

Gamst, Kari Trøften (2011). Profesjonelle barnesamtaler – Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01851-5 Kapitel 8 – 36 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L