Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk

Emnekode: PED1010/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anstein Gregersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Karlsen, G. (2009). Språk og argumentasjon for samfunnsvitere (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  (207s)

Skirbekk G. og Gilje, H. (2007). Filosofihistorie. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21 ) (237s)

Stensmo, C. (1998). Pedagogisk filosofi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 7, 10) (98 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tollefsen, T., Syse, H. og Nicolaisen, R.F. (1998). Tenkere og ideer. Filosofiens historie fra antikken til vår egen tid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 4.3: Praktisk filosofi - etikk og politikk. (s 139-146. 7s)

Scheffler, I. (1974). Four Pragmatists - A critical introduction to Peirce, James, Mead and Dewey. NY, Routledge & Kegan Paul. Kap. 1.V, 1.VII. (58-64, 76-82.  14 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Magrini, J. (2010). How the Conception of Knowledge Influences Our Educational Practices: Toward a Philosophical Understanding of Epistemology in Education. Curriculum matters. 6. (6-27) Tilgjengelig fra http://dc.cod.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=philosophypub (21 s)

Supplerende

Hookway, C. (2004). The Principle of Pragmatism: Peirce's Formulations and Examples. Midwest Studies In Philosophy, 28(1), 119-136. (15s)

Fossheim, H.J. (2008). Aristoteles om prinsippene for etisk læring. Nordic studies in education. 28(2), 134-145. Tilgjengelig fra Idunn.no  (12 s)

Phillips, D.C. and Siegel, Harvey, "Philosophy of Education", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Tilgjengelig fra http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/education-philosophy

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L