Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Emnekode: PED1011/1

Semester: Høst
Antall studenter: 110
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Stefan Snævarr

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samir Okasha (2002). Philosophy of Science. A very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, s. 1-57, s. 77-94 (om spørsmålet «hva er vitenskap?», om vitenskapelig argumentasjon, om vitenskapelige forklaringer, om Thomas Kuhn).

Eline Thornquist (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget, s. 7-16, s. 49-115, s. 134-190 (om logisk empirisme, fenomenologi og hermeneutikk).

Sammenlagt: 204 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Erik Brown (1995): Fra Vitenskapsfilosofi. Bergen: Sigma forlag, s. 135-161 (Om Karl Popper).

Espen Schaanning (1993): Fra Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Oslo: Spartacus forlag, s. 25-35, s. 139-149 (Om Lyotard og Habermas)

Utvalg fra David B. Resnik (1998): The Ethics of Science. An Introduction. London og New York: Routledge, kap 1, s. 1-13, kap 2, s. 14-33, kap 4, s. 55-73 (om forskningsetikk).

Sammenlagt: 95 sider

Hele pensum sammenlagt: 299 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L