Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PFJ2006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 12
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Ola Dahl

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andersen, E. S. (2005). Prosjektledelse: et organisasjonsperspektiv. Bekkestua: NKI-forlaget, ISBN 978-82-562-6129-1

Rienecker, Lotte, Jørgensen, Peter Stray, Skov, Signe (2013). Den gode oppgaven. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1329-0

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L