Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen Philosophicum - for psykologi

Emnekode:  PSY1004/2

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Terje Ødegaard

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Greenwood, J. D. (2013). A Conceptual History of Psychology. New York: McGraw Hill. (Særopptrykk (ISBN: 9781121674059) fås kjøpt i SOPPbok, evt. på nett: ISBN-10: 0072858621 | ISBN-13: 978-0072858624.) ss. 1 - 273,

alternativt:

Greenwood, J. D. (2015). A Conceptual History of Psychology (2.ed.). New York: Cambridge University Press (fås kjøpt i SOPPbok, evt. på nett: ISBN-13: 9781107666801). Sidetall omtrent som ovenfor, nøyaktig sidetall oppgis ved semesterstart.

Svare, H. (1998). Filosofiske tekster i utvalg.Oslo: Pax. (ISBN:  9788253019833). Utvalgte tekster vil bli benyttet ved arbeidskrav.

Karlsen, Gunnar (2015). Språk og argumentasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (ISBN: 978-82-450-1819-6 ). Hele boka

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L