Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Psykologiske forskningsmetoder I

Emnekode: PSY1007/1

Semester: Vår
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Reidulf G. Watten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology (6th ed.). Hove, UK: Psychology Press. ISBN: 978-1-4441-7011-5.

Merk at enkelte kapitler ikke inngår i pensum. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt sammen med undervisningsplanen, på Fronter, ved semesterstart.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L