Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Emnekode: PSY2202/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Leif W Rydstedt

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arnold, J., Randall, R., M.fl. (2015). Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace (6th edition). Harlow, UK. Pearson

Saksvik, P. Ø., & Christensen, M. (2015). Arbeidshelsepsykologi på norsk. Bergen NO: Fagbokforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Hammer, T.,Nytrø, K. & Saksvik, P.Ø (1998). Hva er arbeidsmiljø? En gjennomgang av begrepet. I . T. Nilssen (Red.), Mot et bedre arbeidsliv - en IFIM-antologi (S. 243-266). Bergen: Fagbokforlaget.

Skogstad, A. (2005). Den psykologiske kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Kap. 11. I S. Einarsen &A. Skogstad (Red.), Den dyktige medarbeider: Behov og forventninger (s. 273-295). Bergen: Fagbokforlaget.                    

Byrkjeflot, H. (2002). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel (s. 41-60). Bergen: Fagbokforlaget.                                                                                                                                                                      

Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2014). A critical review of the Job Demands-Resources model: Implications for improving work and health. In G. F. Bauer & O. Hämmig (Eds.) Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Trans-disciplinary Approach. DOI 100.1007/978-94-007-5640-3_4. Springer Science+ Business Media Dordrecht.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Allvin, M, Mellner C., Mowitz, F., & Aronsson, G. (2012).  Den utbredda flexibiliteten: Ett førsøk att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(1), 9-2

Bakker, A. B. &Demerouti, E. (2007) The Job Demands-Resource Model: state of the art, Journal of Managerial Psychology, Volum 22, (Sider 309-328)                                                           

Hagström, T. (2007). Arbetslivspedagogik och det gränslösa arbetet:  En transaktionell ansats, Pedagogisk Forskning i Sverige, Utgave 12 (4), (Sider 257-280)                                                                                                                        

Martins, LL/Bilson, L.L/Maynard, M.T. (2004) Virtual teams: What do we know and where do we go from here?. Journal of management, Volume 30 (6),  (Sider 805-835)

Pajarinen, M., Rouvinen, R., & Ekeland, A. (2016). Computerization and the Future of Jobs in Norway. https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/05/Computerization-and-the-Future-of-Jobs-in-Norway.pdf

Rasmussen, B., & Håpnes, T. (2012). Permanent temporariness? Changes in social contracts in knowledge work. Nordic Journal of Working Life Studies, 2(1), pp 5-22

Sonnentag, S. (2012). Psychological detachment from work during leisure time: The benefits of mentally disengaging from work. Current Directions in Psychological Science, 21(2), 114-118

Zijlstra, F. H. R., Cropley, M., & Rydstedt, L W. (2014). From recovery to regulation: An attempt to reconceptualise “recovery from work”.Stress & Health, 30,244-252.

Supplerende

Allvin, Aronsson, Hagstrøm, Johanson, Lundberg (2006).Gränslöst arbete. Malmö: Liber. (Also avaiable in English translation)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L