Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: PSY2203/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Inge Brechan

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology (6th ed.). Hove, UK: Psychology Press. ISBN: 978-1-4441-7011-5. Kapittel 21 og 22.

Howitt, D. (2013). Introduction to Qualitative Methods in Psychology (2nd ed.). Harlow, UK: Pearson. ISBN:9780273770060. Kapittel 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. (også 3rd ed., 2016, ISBN 9781292082998 kan brukes)

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Harlow, UK: Pearson. ISBN: 978-1-292-02131-7. Kapittel 5, 6, 7, 10 og 13.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Artikler gjort tilgjengelig i emnets Fronter-rom.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L