Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Personlighetspsykologi

Emnekode: PSY2204/1

Semester: Høst
Antall studenter: ca. 130
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Reidulf G. Watten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Larsen, R.J. & Buss, D.M. (2013). Personality Psychology. Domains of Knowledge about Human Nature. McGraw Hill (697 s.) 

I tillegg manualer som deles ut på testkursene. 

Kennair Ottesen, L.E:, Hagen, R. (red.) (2015). Personlighetspsykologi. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke (382 s.)

Supplerende

Maltby, J. Day, L. & Macaskill, A. (2007). Personality, Individual Differences and Intelligence.  Pearson/ Prentice Hall.

Carver, C.S., Scheier, M.F. (2008). Perspectives on Personality. Pearson- Allyn & Bacon. 6. ed.

Tilhørende Studium

Bachelor i psykologi (2016 - 2019)

Tilhørende emner

PSY2204/1 Personlighetspsykologi 2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L