Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kognitiv psykologi

Emnekode: PSY2302/1

Semester: Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Ricardo Lugo

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eysenck, M. (2015). Cognitive Psychology: A Student’s Handbook. East Sussex, UK: Psychology Press

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Artikler vil bli gitt i undervisning

Tilhørende Studium

Bachelor i psykologi (2015 - 2018)

Tilhørende emner

PSY2302/1 Kognitiv psykologi 2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L