Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Abnormal psykologi

Emnekode: PSY2305/1

Semester: Vår
Antall studenter: 110
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Marita Andreassen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Nolen-Hoeksema, S. (2014). Abnormal Psychology (6th ed., international ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN: 9781259060724

Mash, E. J., & Wolfe, D. A. (2016). Abnormal Child Psychology (6th ed.). Boston, MA: Cengage. ISBN: 9781305105423

Merk at enkelte kapitler ikke inngår i pensum. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt sammen med undervisningsplanen, på Fronter, ved semesterstart. Dette gjelder begge bøkene.

Tilhørende Studium

Bachelor i psykologi (2014 - 2017)

Tilhørende emner

PSY2305/1 Abnormal psykologi 2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L