Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi

Emnekode: PU1001

Semester: Høst
Antall studenter: 60
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Sveinung Berild

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg). Bergen: Fagbokforlaget.

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kirkhaug, R. (2015). Lederskap: person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L