Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidsrett

Emnekode: PU1002

Semester: Vår
Antall studenter: 60-70
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Marion Hirst

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hirst, M og S. Lønneid (2015): Arbeidsrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Følgende kapitler fra Storeng, Beck og Due Lund m. flere (2016): «Arbeidslivets spilleregler», 4. utg.

Kap. 19: Endringer i arbeidsforholdet: 21 s. (s. 464-485)

Kap. 17: Arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse (kun pkt. 17.1 t.o.m. pkt. 17.3): 21 s. (s. 366-374)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L