Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HR og organisasjonsutvikling

Emnekode: PU1003

Semester: Vår
Antall studenter: 40-50
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Inge Hermanrud

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

A.           Bøker:

1.            Hole, Å.S og Haugen, A. O. (2015). Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv, (de tre siste kapitlene er ikke pensum), totalt ca. 190 s.

2.            Mikkelsen, A. og Lauvdal, T. (red) (2016). Strategisk HRM 2, HMS, etikk og internasjonale perspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (alle kapitlene), totalt 536 sider.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

B. Åpne ressurser

  1. Sverdrup, T.  (2014). Psykologisk kontrakt-et nytt ledelsesperspektiv?. Magma  05/14 (4 sider)
  2. Sverdrup. T. m.fl (2015) Fra transaksjon til relasjon. Magma 07/15  (4 sider)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L