Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1)

Emnekode: RÅD1001

Semester: Høst
Antall studenter: 35
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik H Haug

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A.‐M. (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal akademisk. 200 s

Lingås, L.G & Høsøien, U. (red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Gyldendal Akademisk. 247 sider

Jensen, P. & Ulleberg I. (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 344 s

Reegård, K. og Rogstad, J. (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 212 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L