Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)

Emnekode: RÅD1002

Semester: Høst
Antall studenter: 35
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik H Haug

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Højdal, L. og Poulsen, L. (2007). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser. Fredensborg: Studie og Erhverv. 253 sider                  

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 238 sider

Thomsen, Rie; Boelskifte Skovhus, Randi; Buhl, Rita (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. Schulzt. DK, 150 sider

Buland, T., I.H. Mathiesen & S. Mordal (2014). “Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim:NTNU Program for lærerutdanning. 316 sider. (Tilgjenglig elektronisk)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Hodkinson, P.; Sparkes, A.C. (1997) Careership: A sociological theory of career decision making. British Journal of Sociology of Education, March 1997, Vol.18(1), pp.29‐44, 16 sider

Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 17 sider Vol. 41(2), 14 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L