Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Praktisk endringsarbeid og innovasjon i rådgivningstjenesten (Rådgivning 2, modul 2)

Emnekode: RÅD1004

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik H Haug

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Gyldendal 5. utgave. 528 sider

Buland, T., I.H. Mathiesen & S. Mordal (2014).“Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim:NTNU Program for lærerutdanning. Utdrag, ca 200 sider. (Tilgjenglig elektronisk)

Hooley, T., Marriott, J., Watts, A.G. & Coiffait, L. (2012). Careers 2020: Options for Future Careers Work in English Schools. London: Pearson. 40 sider. (Tilgjenglig elektronisk)

Nyhus, L. Myrbakken, k. og Risløw, T. (2014). Innenfor eller utenfor opplæringen? Rapport fra en intervjuundersøkelse i tre ungdomsskoler om bruken av sosial- og helsefaglig personell i skolen. (Arbeidsnotat 203/2014). HiL. 36 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Axelsson, R og Axelsson, S.B. (2014).  Organisering av samverkan – modeller, svårigheter och möjligheter. I Willumsen, E. og Ødegård, A. (red). Tverrfaglig samarbeid. Universitetsforlaget. 14 sider.

Haug, E.H. (2016). Kvalitet i skolens karriereveiledning. En empirisk undersøkelse av fire aktørposisjoners forståelse av fenomenet kvalitet i skolens karriereveiledning (upublisert) 15sider

Stray, Karianne Nyheim (2011) Veilederen som endringsagent. I: Gaarder, I.E. og T.F. Gravås (red.) Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. 26 s.

Willumsen, E. (2009). Differensiering og integrering – dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid? I Willumsen, E. (red). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Universitetsforlaget. 17 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L