Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grunnleggende TV-regi

Emnekode: REG1001

Semester: Høst /Vår
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Mette Nyseter

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

-          Vær varsom-plakaten 

-          Redaktørplakaten 

-          Finn Jacobsen: Videologi. Oslo: Amalie forlag, 2010.

Supplerende

Anbefalt pensumlitteratur for hele det treårige studieløpet til TV-regi, sortert etter tema

Om grunnleggende verktøy i audiovisuell historiefortelling. Bør brukes som oppslagsverk:

Finn Jacobsen: Videologi: håndbok i video- og filmproduksjon. Oslo: Amalie forlag, 2010.

Jan Toreg: Klipp til- struktur, organisering, redigering og klipp i dokumentarfilm. Oslo: Abstrakt, 2002.

Walter Murch: In The Blink of an Eye: a perspective on filmediting (2nd ed.). Los Angeles: Silman-James Press, 2001. Klippeteori, basert på forskning om hvor og  hvordan øyne ser på film.

Regi og historiefortelling:

Michael Rabiger: Directing the Documentary. New York: Focal Press, 2015. – dette er “Bibelen” for alle regissører. Kapittel 1, 5 og 6 er veldig aktuelle.

Robert McKee: Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: Methuen, 1999. Anbefaler spesielt kapittel 1-3, som er mest relevant ifht dokumentarfilm.

Aleksander Røsler: Dokumentarfilmens spesielle utfordringer: virkelighetens villnis. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2015. Dette er professor Røslers «testamente». Han har undervist i dokumentarfilmregi på HiL siden 1997.

Henrik Grue Bastiansen og Pål Aam: Hvor går dokumentaren? Nye tendenser i film, fjernsyn og på nett. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Kapittel 1: Nina F. Grünfeld: Hvem tror du at du er? Ulike kjennetegn ved den personlige dokumentarfilmen (s. 15-34).

Se også Videologi og Klipp til, for grunnleggende prinsipper i historiefortelling.

Paul Ward: Documentary : The Margins of Reality (Short Cuts, Vol. 29). London: Wallflower, 2005.

 

TV- og dokumentarfilmhistorie

Sara Brinch og Gunnar Iversen: Virkelighetsbilder: norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Oslo: Universitetsforlaget, 2001. Kapittel 1) Hva er dokumentarfilm?

Bill Nichols: Introduction to Documentary (2nd ed.). Bloomington, Ind: Indiana University Press, 2010.  - om du ønsker mer fordypning enn i boka over.

Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen: Journalistikk: en innføring. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013. Kap 1) Journalistrollen i endring.

Trigger-direktør Prebens Carlsens foredrag på NMD16, en analyse av dagens medievirkelighet. http://www.nordiskemediedager.no/nmd-tv/#

 Gunn Enli, Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet og Trine Syvertsen: Tv : en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

 

Intervjuteknikk

Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen: Journalistikk: en innføring. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013. Kapittel 7 og 8.

Brynjulf Handgaard: Intervjuteknikk for journalister. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. - om du ønsker enda mer fordypning

 

Etikk

Morten Møller Warmedal og Guri Hjeltnes (red.): Gravende journalistikk : metode, prosess og etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Del 3

Vær varsom –plakaten

 Redaktørplakaten

 

Journalistisk metode, TV-nyheter og reportasje

Morten Møller Warmedal og Guri Hjeltnes (red.): Gravende journalistikk : metode, prosess og etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Del 2, om metodene og verktøyene

Brynjulf Handgaard, Anne Hege Simonsen, Steen Steensen: Journalistikk: en innføring. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013. Gir en innføring i «hele den journalistiske pakka».

Olav Njaastad: TV-reportasjen. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010 ISBN 978-82-05-40030-6

Finn Sjue: Undersøkende journalistikk: en innføring. Kristiansand: IJ-forl, 2011.

Tord E. Nedrelid og Ståle De Lange Kofoed: Digital sporhund: søk på internett med journalistisk metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014.

Espen Andersen og Anders Thorvik: Datastøttet journalistikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013.

Ragnar Waldahl, Michael Bruun Andersen og Helge Rønning: Tv-nyhetenes verden. Oslo: Universitetsforl, 2009. Kapittel om debatt

Handgaard, Simonsen og Steensen: Journalistikk. Kap 11) Visuell journalistikk

Idéutvikling

Ole Hedemann: Idéutvikling i mediehuset. Kristiansand: IJ-forlaget, 2010

Dokumentarfilmer

 Anbefalt for hele bachelorløpet

Tilgjengelig på biblioteket/HiL

Werner Herzog: Grizzly man - Personlig dokumentar:amerikansk dokumentarfilm fra 2005, regissert av den tyske filmskaperen Werner Herzog. Filmen tar for seg historien om aktivisten Timothy Treadwell, som ble drept av en grizzlybjørn i 2003.

Jeff Turner: Bjørnemannen fra Kamtsjatka (Observerende med voice over )I programmet møter vi ikke bare bjørn på nært hold i fantastiske landskaper, men vi blir også kjent med en russer som har levd blant brunbjørner hele sitt voksne liv.

Heidi Ewing: Jesus Camp -  (1.del)  Filmen følger tre barn i tolv års alderen : Levi, Rachael, og Tory på en evangelisk sommerleir ved Devils lake, North Dakota. Her læres barna opp til å få kontakt med Gud og bli hans krigere, hvilke løgner som blir fortalt av ateister og andre religiøse som ikke er hengivne nok. De fleste som er på leiren har fått hjemmeundervisning hele livet.                   

Double Jab Productions: Andrea Bocelli –Biografisk dokumentar.Documentary about Andrea Bocelli, from childhood to international star..... This documentary gives you information from how he became blind to how he became a Doctor of Law and how he got the passion for music that he has. He is an international star known around the world by the sound of his magnificent voice that will forever be appreciated and loved by many generations to come.

Kim Longinotto og Florence Ayisi: Sisters in Law:  Portraying aspects of women's lives and work in the judicial system in Cameroon, West Africa.

Albert and David Maysles: Grey Gardens: Grey Gardens is a 1975 American documentary film by Albert and David Maysles. The film depicts the everyday lives of two reclusive, formerly upper class women, a mother and daughter both named Edith Beale, who lived in poverty at Grey Gardens, a derelict mansion at 3 West End Road in the wealthy Georgica Pond neighborhood of East Hampton, New York. The film was screened at the 1976 Cannes Film Festival but was not entered into the main competition.

Ari Folman: Vals med Bashir (animert dok) An Israeli film director interviews fellow veterans of the 1982 invasion of Lebanon to reconstruct his own memories of his term of service in that conflict.

Andrew Jarecki: Capturing the Friedmans   is an HBO documentary film directed by Andrew Jarecki. It focuses on the 1980s investigation of Arnold and Jesse Friedman for child molestation. It was nominated for the Academy Award for Documentary Feature in 2003

Gilberg: The Cove: The Cove er en amerikansk dokumentarfilm om praksisen rundt delfinjakt i Taijibukta i Japan. Dokumentaren ble gitt ut i 2009 og ble laget av en gruppe dyreaktivister, sammen med delfintreneren Ric O'Barry. Filmen ble tildelt Oscar for beste dokumentarfilm i 2010.

Giovanni Giommi: Bad Weather (énmannsteam)…tells the story of Banishanta Island. It is made up of a community of sex workers. Living on a tiny sliver of land 100 meters long and only ten meters wide in the Bay of Bengal, south Bangladesh, this community survives at the frontline of climate change.

Sarah Polley: Stories we tell: Stories we tell er et flott dokumentarisk drama om høyst menneskelige erfaringer, relasjoner og reaksjoner.

Arnestad: Min datter terroristen: Hva får to oppegående jenter til å ville sprenge seg selv for en sak? Darshika og Puhalchudar er 24 år gamle, katolikker og har viet livet sitt til å bli elitesoldater i "Black Tigers" i LTTE-geriljaen (de tamilske tigrene).

Andrew Douglas (regi og foto): Searching for the wrong-eyed Jesus :is a captivating and compelling road trip through the creative spirit of the the Southern U.S. Director Andrew Douglas's film follows "Alt Country" singer Jim White through a gritty terrain of churches, prisons, truck stops, biker bars and coal mines. This is a journey through a very real contemporary Southern U.S., a world of marginalised white people and their unique and home-made society.

Yariv Moser: My first war: In 2006, Yariv Mozer, like so many other reservists in the Israeli army, was summoned to fight in an abruptly flaring war with Lebanon. On an impulse, Mozer, who owns a film production company, took along his camera. My First War is the reflection of his experiences on the front and the conversations he had there with his fellow conscripts and superiors. Mozer not only brought his camera to capture the war, but also to keep it at a distance.

Christian Bonke, Andreas Kofoed: Selskapsdanseren:Slavik (34) from Ukraine, former world champion in Latin American dancing is making a last and final comeback with Anna, his ten years younger new dance partner and girlfriend. Slavik is addicted to the limelight and the dance and he misses the rush.

Liane Brandon: Betty tells her story:"Betty Tells Her Story" was the first independent film of the women's movement to explore the issues of body image, self-worth and beauty in American society - and to explore the ways in which clothing and appearance affect a woman's identity. The film is a poignant tale of beauty, identity and a dress.

Robert Reinlund: Skål, Odda! - Essayistisk dokumentar:Det lille tettstedet Odda står midt oppe i en voldsom konflikt som truer med å rive samfunnet i biter. Forfatteren Frode Grytten, kjent for bl.a. "Bikubesong", viser oss gjennom skjeve og underfundige betraktninger, et Odda du ikke trodde var mulig. 

Rune Larsen/Tonje Steinsland: Med hjertet på rett sted (etikk/kritisk)

Tamar Yarom: Kvinner i uniform:Tamar Yaroms prisbelønte dokumentar handler om jenter i Israels hær, men også om det eneste militærvesenet i verden som kaller inn kvinner til tvungen verneplikt.

Michael Moore: Bowling for Columbine (2002) er en amerikansk dokumentarfilm fra 2002 skrevet og regissert av Michael Moore. Filmskaperen forsøker å beskrive våpenkulturen i USA, samt årsaken til landets høye drapsrate med våpen. Den tar utgangspunkt i massakren på Columbine High School i 1999, men ser også på andre hendelser i nyere tid. Han forsøker også å peke på historiske årsaker til våpenkulturen, da knyttet opp til de første immigrantene som flyktet fra England samt slaveriet. Moore stiller mange spørsmål for å komme til bunns i fenomenet: Er amerikanere «våpengale»? 

The Thin Blue Line is a 1988 American documentary film by Errol Morris, depicting the story of Randall Dale Adams, a man convicted and sentenced to death for a murder he did not commit. Adams' case was reviewed and he was released from prison approximately a year after the film's release. The Thin Blue Line has been lauded since its release, and is considered by many critics to be among the greatest documentaries ever made.

Mannen som ikke ville dø: En helt usedvanlig historie om en mann som planlegger sin egen død. John har kreft i halsen - og legene har gitt ham opp. Han vil dø med verdighet, uten smerter og gjerne med et smil. Han begynner å planlegge sin egen død og inviterer venner og familie til førpremiere på bisettelsen mens han er i live.

A tower of promises (2008, Regi: Tom Heinemann). Filmen skildrer hvordan Telenor i Bangladesh bygget teletårn bed hjelp av barnearbeidere. Telenors fabrikker forsøplet naturen og forgiftet sine arbeidere. Filmen vakte enorm oppsikt og er et godt eksempel på at dokumentarer kan ”forandre verden”. Telenor brukte titalls millioner kroner på å rydde opp i forholdene.                                                   

Bengt Jägerskog: Ein bit av Sverige

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L