Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nature-based tourism and ecotourism

Emnekode: RLL1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Kjell Overvåg

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Weaver, D. 2008. Ecotourism (2nd edition). Wiley. Milton (Queensland Australia). 348 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Borch, T., Aas, Ø. and Polycansky, D. 2008. International fishing tourism: Past, present and future. s. 268-291 In: Aas, Ø. (ed.) Global Challenges in Recreational Fisheries. CABI, Oxford UK.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Viken. A. 2006. Ecotourism in Norway: Non-existence or Co-existence? p. 38-52. In: Gössling S. and Hultman, J. Ecotourism in Scandinavia: Lessons in theory and practice. CABI, Oxford UK.

Supplerende

Mehmetoglu, M. 2007. Naturbasert turisme. Fagbokforlaget, Bergen. 165s.

Page, S.J. and Dowling, R.K. 2001. Ecotourism. Prentice Hall, Harrow (Essex, UK). 338 s.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L