Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Destinasjonsledelse

Emnekode: RLL2001/01

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Monica A. Breiby

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Busch, T., Dehlin, E., & Vanebo, J. O. (2010). Organisasjon og organisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, 3-5, 7, 11-12.

Ritchie, J.R.B & Crouch, G.I   (2003). The Competitive Destination: A sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI. Kap.1-6, 8-9. (Også tilgjengelig som e-bok)

Rønningen, M. & Slåtten, T. (Red.) (2012). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 4-5, 7, 9

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Breiby, M. (2009). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. I: Teigen, H., Mehmetoglu, M. & Haraldsen, T. (Red). (Red.). Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Bergen: Fagbokforlaget. S. 115-136.

Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (1993). The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3-13.

Ekrann, E. & Flydal, J. (2015). Fra annonsør til merkevarepublisist, Medialounge.

Mattsson, J., Sundbo, J., & Fussing-Jensen, C. (2005). Innovation Systems in Tourism: The Roles of Attractors and Scene-Takers. Industry & Innovation,12(3), 357-381.

Rønningen, M. (2012). Innovativ bygdeturisme? I: M. Forbord, G.-T. Kvam & M. Rønningen (Red.), Turisme i distriktene. Trondheim: Tapir. S.109-132.

Rønningen, M. (2009): Innovasjon i reiselivsnæringen. I: H. Teigen, M. Mehmetoglu & T. Haraldsen (Red), Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Bergen: Fagbokforlaget. S. 11-39.

Scot, N., Baggio, R., & Cooper, C. (2008). Tourism Destination Networks and Knowledge Transfer. I: Scot, N., Baggio, R., & Cooper, Network analysis and tourism: from theory to practice, Clevedon: Channel View Publications. S. 40–57.

Shankman, S. (2014). Content marketing Trends for Innovative Tourism Boards, Skift    Report #26.

Teigen, H. (2009). Periferiens konkurransefordelar? I: T. Johstad, & A. Haug (red). Samhandling og Innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag. S. 93 – 124.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Adeyinka, O., Khoo-Lattimore, C., & Nair, V. (2014). A framework for rural tourism destination management and marketing organisations. Procedia – Social and Behavioral Sciences,144, 151-163.

Bakker, W. (2012). 5 levels of social media sophistication for DMO. http://thinkdigital.travel/best-practice/five-levels-of-social-media/

Beritelli, P., Bieger, T., & Laesser, C. (2014). The New Frontiers of Destination Management: Applying Variable Geometry as a Function-Based Approach. Journal of Travel Research, 53(4), 403-417.

Blain, C., Levy, S. E., & Ritchie, J. R. B. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43(May), 328-338.

Hjalager, Anne-Mette. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management,  23, 465-474.

Innovasjon Norge (2010). Håndbok for reisemålsutvikling. 

Munar, A.M. (2012). Social Media Strategies and Destination Management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism,12(2), 101-120.

Parasuraman, A., Zetihaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality. Journal of Marketing, 49, 41-50.

Pearce, D.G. (2015). Destination management in New Zealand: Structures and functionsJournal of Destination Marketing & Management, 4, 1-12.

Pechlaner, H., Raich, F., & Zehrer, A. (2007). The Alps: Challenges and Potentials of a Brand Management. Tourism Analysis,12, 359-369.

The Tourism Company, Futour, Ecotrans (1998).Towards Quality Rural Tourism.Integrated Quality Management(IQM).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L