Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innføring i reiseliv

Emnekode: RLT1005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Helene Kvarberg Tolstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Cooper, Chris (2012): Essentials of tourism. Pearson Financial Times/Prentice Hall; Harlow. 350 s.

Kamfjord, Georg (2015): Det helhetlige reiselivsproduktet – reisemålet. Bind 1. Fagspesialisten AS; Oslo. 300 s. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

eventuelle artikler som blir delt ut i forelesningene

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L