Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: RLU2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Terje Onshus

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Buhalis, D., Laws, E. (2001). Tourism distribution channels: practices, issues and transformations. London: Continuum. (100 sider)

Hjertnes Frode  &  Sending Aage (2014) ; Økonomistyring for LØM-emnet, fagbokforlaget (50 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Forsdahl, Rolf  (2016) Reisejuss- for bransje, studenter og reisende; Fagbokforlaget 2004  

Side 23 - 29,   side 36 og 37, side 45 – 52, side 62 – 74, side 80 -82,  totalt 33 sider

Endringer i pakkereiseloven av 9. august 2006, 2 sider. Skannes og sendes og legges inn i kompendiumet

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L