Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Krig, fred og fredsbygging

Emnekode: SHI1002/2

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Micheline Egge Grung / Øyvind Svendsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Johansen, Sigrid Redse og Jacob Thomas Staib, 2009. Jus og militærmakt. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapitlene 5, 6 og 7 er pensum.

Heier, Tormod, Anders Kjølberg og Carsten F. Rønnefeldt (red.), 2014. Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1, 3, 5, 9 og 11 er pensum.

Hovi, Jon og Raino Malnes (red.), 2011. Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag. Kapitlene 1, 7, 13 og 14 er pensum.

Malnes, Raino (red.), 2016 (kommer i august). Velkommen til statsvitenskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene 2, 13, 15 og 17 er pensum. 60 s.

Paris, Roland, 2004. At War’s End. Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press. Kapitlene 1, 2, 9 og 10 og sidene 213–218 er pensum.

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.), 2013. Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapitlene 5 og 8 er pensum.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Agrell, Wilhelm, 2012. «Historiska och samtidiga krig», s. 67–81 i Aggestam, Karin og Kristine Höglund (red.): Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur.

Bellamy,Alex J., 2006. “Humanitarian Intervention”, s. 199–228  i Just Wars. Cambridge: Polity Press.

Dodge, Toby, 2013. "Interventions and dreams of exogenous statebuilding: the application of Liberal Peacebuilding in Afghanistan and Iraq", s. 1189-1212 i Review of International Studies, vol. 39 no. 5.

Gleditsch, Nils Petter og Håvard Hegre, 2004. ”Fred og demokrati”, s. 293–322 i Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red.): Demokrati – vilkår og virkninger. Bergen: Fagbokforlaget.

Heier, Tormod, 2013. “Politisk styring og nasjonal kontroll”, s. 127–141 i Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary (red.): Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget

Kerr, Rachel and Eirin Mobekk, 2007. “Ad Hoc International Criminal Tribunals: The ICTY and ICTR” (kap. 2) i Peace and Justice. Seeking Accountability After War. Cambridge: Polity Press.

Mearsheimer, John, 2001. “Anarchy and the Struggle for Power”, s. 29–54 i The Tragedy of Great Power Politics, New York/London: W. W. Norton & Company. 25 s.

Mønnesland, 2006. Før Jugoslavia og etter. Oslo: Sypress forlag. S. XX–XX er pensum

Ulfstein, Geir og Hege Føsund Christiansen, 2013. “The Legality of the NATO bombing in Libya”, s. 159–171 i International and Comparative Law Quarterly 1/2013

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Ambos, Kai, 2013. “Expanding the Focus of the ‘African Criminal Court’ ”, s. 499–530 i William A. Schabas, Yvonne Mc Dermott og Niamh Heyes (red.). The Ashgate Research Companion to International Criminal Law: Critical Perspectives. Farnham: AshgatePublishing Limited.

Boas, Gideon, 2013. “What is international criminal justice?”, s. 1–24 i Gideon Boas, William A. Schabas og Michael P. Scharf (red.): International Criminal Justice. Legitimacy and Coherence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Forsythe, David, 2013. “ ‘Political Trials’? The UN Security Council and the Development of International Criminal Law”, s. 476–497 i William A. Schabas, Yvonne Mc Dermott og Niamh Heyes (red.). The Ashgate Research Companion to International Criminal Law: Critical Perspectives. Farnham: AshgatePublishing Limited.

Gause III, F. Gregory, 2014. Beyond Secterianism: The New Middle East Cold War. Doha: Brookings Doha Center Analysis Paper.
URL: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/07/22-beyond-sectarianism-cold-war-gause/english-pdf.pdf

Hoogenboom, Jitske, 2011. The EU as a Peacebuilder in Kosovo. Paper presented at the Civil Society Dialogue Network Member State Meeting 28 June 2011, Bucharest, Romania.
URL: http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Civil%20Society%20Dialogue%20Network/Member%20State%20Meetings/Romania/EPLO_Policy_Analysis_EU_as_a_Peacebuilder_in_Kosovo_CSDN_Meeting_Romania.pdf

Helgesen, Vidar, 2014. Kosovo og folkeretten. Oslo: Institutt for forsvarsstudier. IFS Info 4/1999.
URL: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/99495/3/IFS%20info%2004_99.pdf

Human Security Report Project.Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and the Shrinking Costs of War. New York: Oxford University Press, 2011. Innledningen, kapittel 1 og kapittel 4 er pensum.
URL: http://www.hsrgroup.org/human-security-reports/20092010/text.aspx

Keukeleire, Stephan og Robin Thiers, 2010. “EULEX Kosovo: Walking a Thin Line, aiming for the Rule of Law”, kap. 15 i Steven Blockmans, Jan Wouters og Tom Ruys (red.): The European Union and Peacebuilding. Policy and Legal Aspects. The Hague: T. M. C. Asser Press. S. 353–360 er pensum.URL: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/282435/1/The+European+Union+and+Peacebuilding+-+Blockmans+Wouters+Ruys+-+TMC+Asser+Press+-+2010.pdf

Kutz, Christopher, 2014. “How Norms Die: Torture and Assassination in American Security Policy”, s. 425– 449 i Ethics and International Affairs vol. 28 no. 4.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L