Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SHI1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Paul Knutsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Carr, E.H. (1951): German-Soviet Relations Between the Two World Wars, 1919-1939,New York: Harper Torchbooks (137 s.) (Også utgitt som pocketbok: Johns Hopkins University Press, 2001, ISBN: 9780801869983)

Hobsbawm, Eric (2008):The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991,London: Abacus, s. 1-84 (84 s.)

Kershaw, Ian (2000): The Nazi Dictatorship. Problems & Perspectives of Interpretation,London: Edward Arnold, kap. 3 og 5 ( 60 s.)

Knutsen, Paul (2002):Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi,Bergen: Fagbokforlaget, kap. 2, 3, 5 og 8 (112 s.)

Nye jr., Joseph and Welch, David (2014):Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History,Boston: Pearson Longman, kap. 4 (45 s.)

Palmer, R.R., Joel Colton and Lloyd Kramer (2014):A History of Europe in the Modern World,New York: McGraw Hill, kap. 17-21 (192 s.)

Stugu, Ola Svein (2012):Norsk historie etter 1905,Oslo: Samlaget, s. 9-148 (140 s.)

Sørensen, Øystein (2010):Drømmen om det fullkomne sammfunn. Fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet?,Oslo: Aschehoug, s. 17-161, s. 220-255 (178 s.)

Trachtenberg, Marc (2006):The Craft of International History. A Guide to Method,Princeton and Oxford: Princeton University Press, kap. 4 (60 s.)

Tilsammen 1008 sider. I tillegg kommer ca 160 s. i et kompendium

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bull, Edv. (1981): ”Fra bøndenes og husmennenes samfunn til den organiserte kapitalisme”, fra Retten til en fortid, Oslo: Universitetsforlaget (17 s.)

Danielsen, Rolf (1984): ”Truselen fra høyreaktivismen”, fra Høyres historie, bd. 2: Borgerlig oppdemmingspolitikk 1918-1940,Oslo: Cappelen (36 s.)

Scherner, Jonas (2013): ‘Armament in depth’ or armament in breadth’? German investment pattern and rearmament during the Nazi period, The Economic History Review, 66, 2 (pensum: 12 s. tekst).

Seip, JensArup (1994): ”Flerpartistaten i perspektiv”, Nytt Norsk Tidsskriftnr. 3-4/1994 (17 s.)

Sejersted, Francis (1995): ”Historiefagets fortellinger”, Nytt Norsk Tidsskriftnr. 4/1995 (12 s.)

Stjernfelt, Frederik (2012): “Islamisme – en højrefløjsekstremisme?”, i Sørensen/Hagtvet/Steine (red.): Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa, Oslo: Dreyer (30 s).

Østerberg, Dag (2000): ”Modernitetens kode” og ”Sluttord” fra Det moderne. Et essay om Vestens kultur, 1740-2000, Oslo: Gyldendal (18 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L