Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Internasjonal politikk

Emnekode: SHI1004/2

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Micheline Egge Grung

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andresen, S., Boasson, E.L., Hønneland, G. (2012). International Environmental Agreements. An Introduction. London: Routledge. Kapitlene 1, 3 og 4 er pensum.

Baylis, John, Smith, Steve & Owens, Patricia (red.) (2017). The Globalization of World Politics (7. utgave). Oxford: Oxford University Press. Følgende kapitler er ikke pensum: 10, 11 12, 17, 18.

Hovi, Jon & Raino Malnes (2011). Anarki, normer og makt. Oslo: Abstrakt forlag. Kapitlene 2, 6 og 11 er pensum

Hovi, Jon (2008). Spillteori: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1, 2, 3, 4 og 7 er pensum.

Kalnes, Øyvind; Røhr, Heidrun Sørlie & Austvik, Ole Gunnar (2010). En akkurat passe lang introduksjon til internasjonale relasjoner. Oslo: Cappelen Akademisk.

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (2013). Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm. Kapitlene 8, 10 og 13 er pensum.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andresen, S. (2014). 'The Climate Regime: A few achievements, but many challenges.' Climate Law 4(1/2), 21-29.

Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs 92(5), 1107–1125.

Hardin, G. (1962). The Tragedy of the Commons. Science 162 (3859), 1243–1248.

Underdal, Arild (2016). «Umulige utfordringer?», kap. 23 i Raino Malnes (red.): Velkommen til statsvitenskap (s. 380-393). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

McFaul, Michael, Stephen Sestenovich, John Mearsheimer (2014). "Faulty Powers. Who Started the Ukraine Crisis?" [Response], Foreign Affairs (November/December Issue).

Mearsheimer, John (2014). "Why the Ukraine Crisis is the West's Fault", Foreign Affairs (September/October issue).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L