Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Praksis med praksisforberedende undervisning

Emnekode: SOA2006/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Hanne Glemmestad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Johnsmoen, Kari Mari og Greek, Marit (2016). Praksisboka. Slik lykkes du i praksisstudiene. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 - 12 (127 sider)

Herberg, Eva Berthling og Jòhannesdòttir (2007). Kunnskap og læring i praksis. Fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 - 7 (126 sider)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L