Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: SOA2009/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Ann Mari Skogvoll

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Rienecker, Lotte og Petter Stray Jørgensen (2013). Den gode oppgaven - håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 276 sider.

Pettersen, Roar (2016). Oppgaveskrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for bachelorstudenten. (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget 195 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L