Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spesialpedagogisk teori

Emnekode: SPE3002/2

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Florian Kiuppis

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

1. Samling:

Gilligan, C. (2016). In a different voice. Cambridge: Harvard University Press.

Nes, K., Strømstad, M., & Skogen, K. (2004). En spørreundersøkelse om inkludering i skolen.(http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/133772/rapp03_2004.pdf?sequence=1)

2. Samling:

- Kristeva, J., og Engebretsen, E. (2010). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk. (Kapittel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 og 15)

- Grue, J. (2014). Kroppsspråk: fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn.Gyldendal Akademisk.

3. Samling:

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., & West, M. (2013). Developing equitable education systems. Routledge.

4. Samling:

Kittelsaa, A.M. & Tøssebro, J. (2015).Vi sprenger grenser (http://samforsk.no/Publikasjoner/Vi%20sprenger%20grenser%20TRYKK.pdf)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

1) TIL 1. SAMLING (16. + 17. januar 2017)

- Ainscow, Mel. “From special education to effective schools for all: are view of progress so far”. In: Lani Florian (ed). The Sage Handbook of Special Education (s. 171-186). Sage, 2007

- Daniels, Harry. "Back to basics: three ‘R’s for Special Needs Education." British Journal of Special Education 23.4 (1996): 155-161

- Hegarty, Seasmus. “Reviewing the literature on integration”. European Journal of Special Needs Education 8(3), 1993

- Nirje, B. (1985). The basis and logic of the normalization principle. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 11(2), 65-68.

2) TIL 2. SAMLING (20. + 21. februar 2017)

- Bickenbach, Jerome E. (2012).“The international classification of functioning, disability and health and its relationship to disability studies”. In: N. Watson, A. Roulestone and C. Thomas (eds.) Routledge Handbook of Disability Studies (s. 51-66). Routledge.

- Booth, Tony & Ainscow, Mel (2002). Index for inclusion – Developing Learning and Participation in Schools. Center for Studies on Inclusive Education (Bristol),  (del 1)                                                                                                                                  

- Booth, Tony, Ainscow, Mel & Kingston, Denise (2006). Index for inclusion –Developing Play, Learning and Participation in Early Years and Childcare. Center for Studies on Inclusive Education (Bristol),  (del 1)        

- Corbett, Jenny (1996). Bad-mouthing: The language of  Special Needs. London/Washington: The Falmer Press. Introduction, 2, 3. (s. 1-6, 17-45)

- Skrtic, T. M. & McCall, Z. (2010). Ideology, Institutions, and Equity: Comments on Christine Sleeter's Why Is There Learning Disabilities? Disability Studies Quarterly 30.2

- Tomlinson, S. (2015). Is a sociology of special and inclusive education possible? Educational Review, 67(3): 273-281.

- World Health Organization.International Classification of Functioning, Disability and Health (Introduction). WHO, 2001

TIL 3. SAMLING (27. mars + 28. mars 2017)

- Steinnes, Jenny (2010). En bekreftelsens etikk, universelle rettigheter og et individuelt ansvar. I Reindal, S.M., og Hausstätter, R.S. (red.) Spesialpedagogikk og etikk, Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (s. 100-115). Høyskoleforlaget.

TIL 4. SAMLING (2.+ 3. mai 2017)

se ovenfor (pensum)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

1) TIL 1. SAMLING (16. + 17. januar 2017)

- Brantlinger, Ellen. "Using ideology: Cases of nonrecognition of the politics of research and practice in special education." Review of educational research 67.4 (1997): 425-459

- Kiuppis, Florian. “Mer enn én vei til framtiden: Om ulike tolkninger av inkluderende opplæring”. Norsk pedagogisk tidsskrift 2, 2011

- Norwich, Brahm, and Anne Lewis. "Mapping a pedagogy for special educational needs" British Educational Research Journal 27.3 (2001): 313-329

- Reindal, S.M., 2016. Discussing inclusive education: an inquiry into different interpretations and a search for ethical aspects of inclusion using the capabilities approach. European Journal of Special Needs Education, 31(1): 1-12.

- Wolfensberger, W. (2000). A brief overview of social role valorization.Mental Retardation, 38(2), 105-123.

2) TIL 2. SAMLING (20. + 21. februar 2017)

- Corbett, Jenny (2001). "Teaching approaches which support inclusive education: a connective pedagogy." British journal of special education 28.2: 55-59

- Engsig, T.T. and Johnstone, C.J. (2015). Is there something rotten in the state of Denmark? The paradoxical policies of inclusive education–lessons from Denmark. International Journal of Inclusive Education, 19(5): 469-486.

- Jahnukainen, M. (2015). Inclusion, integration, or what? A comparative study of the school principals’ perceptions of inclusive and special education in Finland and in Alberta, Canada. Disability & Society, 30(1), pp.59-72.

- Oyler, Celia (2011). "Teacher preparation for inclusive and critical (special) education."Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children 34.3: 201-218

- Skidmore, D. (2012). The polyphonic classroom: Are we all special educators? In: Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (s.35-44). Kristianstad University Press.

TIL 3. SAMLING (27. mars + 28. mars 2017)

Foucault, M. (2014). The politics of health in the eighteenth century. Foucault Studies, (18), 113-127.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L