Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arrangement og ledelse av frivillige

Emnekode: SPM2001/1

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Dag Vidar Hanstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hanstad, D.V. (2014). Arrangementsledelse: initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering. Oslo: Akilles

Hanstad, D.V. & Lesjø, J.H. (red.) (2017). Ungdoms-OL på Lillehammer. Oslo: Akilles. [Boken utdeles gratis til studentene 9. februar]

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Alver, E. (2017). Jus på arrangement. Kompendium. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet

Leopkey, B., & Parent, M. M. (2009a). Risk Management Issues in Large-scale Sporting Events: a Stakeholder Perspective. European Sport Management Quarterly, 9(2), 187-208.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Hanstad, D. V., Parent, M. M., & Kristiansen, E. (2013). The Youth Olympic Games: The best of the Olympic Games or a poor copy? European Sport Management Quarterly, 13, 315-338.

Leopkey, B. & Parent, M. M. (2009b). Risk management strategies by stakeholders in Canadian major sporting events. Event Management,13, 153-170.

Parent, M. M., Oliver, D., & Séguin, B. (2009). Understanding Leadership in Major Sporting Events: The Case of the 2005 World Aquatics Championships. Sport Management Review, 12(3), 167-184.

Supplerende

Hanstad, D. V., Parent, M. M., & Houlihan, B. (red) (2014). The Youth Olympic Games. Context, Management and Impacts. London and New York: Routledge.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L