Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grunnleggende TV-teknikk

Emnekode: TEK1001

Semester: Høst
Antall studenter: ?
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jan Rudi Johansen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Obligatorisk litteratur presenteres av faglærer ifm undervisningen.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Flerkamera:

Bildemix, 9 tutorials, ca 60 minutter totalt:  https://www.youtube.com/watch?v=O7ZOgtKDhm8&list=PL6dsd1iSl_0uMKAXDOKH-Csy2m_KpSqb4

Lysmixer, 6 tutorials, ca 50 minutter totalt: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Z9H4cy8XwxgPFBfFKJ55PnTlfpO5Lgd

Supplerende

Generell innføring i TV­produksjon :

  • Enli, Gunn, Moe Hallvard, Sundet Vilde Schanke & Syvertsen Trine (2010).  TV – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978­82­15­01629­0
  •  Jarle Leirpoll: Video i praksis, 2015.  ISBN9788299364850
  •  Finn Jacobsen: Videologi, 2010 

Foto:

●  «Picture Composition for film and television» Peter Ward   Focal Press ISBN: 978­0­240­51681­3

●  Zakia , Richard D. (2013). Perception and Imaging, Photography – a way of seeing (4. utg). New York : Focal Press.

●  Gloman, C. (2005). Placing shadows : lighting techniques for video production (3. utg.). Amsterdam: Focal Press. 

Lyd:

  • Holman, Tomlinson (2010) Sound for Film and Television: (3rd ed.) Amsterdam: Focal Press. ISBN 978­0240813301.
  • Wyatt, Hilary & Amyes, Tim (2005). Audio Post Production for Television and Film: An introduction to technology and techniques: Amsterdam: Elsevier. ISBN 0240519477
  • Baxter, D. (2013). A practical guide to television sound engineering. New York: Focal Press. Kap. 1 

Dokumentar/journalistikk:

●  GuriHjeltnes,MortenMøllerWarmedal(red.)(2012).Gravende journalistikk: metode, prosess og etikk. O slo: Gyldendal.

●  FinnSjue(2011). Undersøkende journalistikk:en innføring.Oslo:Cappelen Damm.

●  Espen Andersen (2013). Datastøttet journalistikk. Oslo: Cappelen Damm.

●  Brynjulf Handgaard (2008). Intervjuteknikk for journalister. Oslo: Gyldendal.

●  Hanssen, E. (2006). Dokumentarfilmproduksjon: en praktisk innføring for produsenter. Oslo : Filmere, Egne AS 158 s.

●  Røsler, A. (2015). Dokumentarfilmens spesielle utfordringer :Virkelighetens villniss. [Oslo] : CappelenDam Akademisk.

●  Njaastad, Olav (2010). TV-­reportasjen. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978­82­05­40030­6

●  Rabiger, M. (1997). Directing the documentary. Focal Press. 

Flerkamera:

  • Jacobson, Mitch. (2010). Mastering MultiCamera Techniques: From Preproduction to Editing and Deliverables 

Innholdsutvikling:

  •  Hedemann, O. (2010). Idéutvikling i mediehuset. Oslo: Høyskoleforlaget, 247 sider. 

Prosjekt- og produksjonsledelse

  • Andersson, Nina B., Filmens hjerte: ­ produksjonskontoret, Fagbokforlaget, Bergen, 2011, ISBN: 978­82­450­1145­6
  • Aakre, J., Scharning, H. S., & Rundereim, M. (2013). Prosjekthåndboka: 2.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforl. ISBN 978­82­15­02218­5 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L