Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grunnleggende TV-ledelse

Emnekode: TVLED1001

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Camille Z Thisell

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Enli, G., Moe, H., Sundet, V., & Syvertsen, T. (2010). Tv - En innføring. Oslo: Universitetsforl., 286s.ISBN 978-82-15-01629-0.

Baggerånås, Liv (1993). Produksjonsplanlegging og produksjonsledelse i fjernsyn. Bærum: Vett & Viten, 112 s., ISBN 82-412-0093-5. Finnes gratis online via bokhylla.no

Birkvad, Søren og Diesen, Jan Anders (1994). Autentiske inntrykk. Oslo: Samlaget, s6-47., 1994, ISBN 82-521-4106-4. Finnes gratis online via bokhylla.no

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Lilleholt, Kåre; Knophs oversikt over Norges rett, s.472-510, Universitetsforlaget, 13. utgave, Oslo 2009.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

NRK.no, Oppdatert 07.12.2015, "Fjernsynets historie", https://www.nrk.no/organisasjon/fjernsynets-historie-1.6512060 . 6,04s (6,04min film)

NORSK PRESSEFORBUND, 2004, Redaktørplakaten: http://presse.no/pfu/etiske-regler/redaktorplakaten/

NORSK PRESSEFORBUND, 2015,Vær Varsom-plakaten: http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

NRK.noMediebruk i Norge i 2015 - oppsummering gjort av NRK Analyse, https://fido.nrk.no/3059e4aff03749086d752a93b64cee618921d5c7bc51bd87b2e07bd8703fef69/medier_norge_2015_nrk_analyse.pdf .28s

NRK.no, Profilundersøkelsen 2014: https://fido.nrk.no/923542847280c6c025c3c101534c68727ffe7c7a7861202e79deca15879bb66a/nrk_profilundersokelse_15.pdf s20-62

LOV-1992-12-04-127, Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). Oslo: Kulturdepartementet, Avd I 1992 Nr. 24: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127

Supplerende

Aspøy, A. (2000). Virkelighetskonkurransen : Skandaler, virkemidler og dilemmaer i moderne TV-produksjon. Kristiansand: IJ-forl. 149s. Finnes gratis online via bokhylla.no

Jessen, Svein Arne (2008). Prosjektledelse trinn for trinn (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget, 189 s., ISBN: 978-82-15-01365-7

Creeber, Glen (red) (2008). The television genre book (2nd ed.) London: British film institute, 186 s. ISBN/EAN: 978-1-84457-218-2

Brinch, Sara, Iversen, Gunnar (2001).Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Oslo: Universitetsforlaget, 334 sider, ISBN 82-15-00163-7

McKee, Robert (1998). Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: Methuen, kapittel 1-3, 303 sider, ISBN 0-413-71560-4

Utterback, Andrew Hicks (2007). Studio television production and directing. Amsterdam: Focal Press, ISBN 9780240808734

Hanssen, Eystein (2006). Dokumentarfilmproduksjon: en praktisk innføring for produsenter. Oslo: Filmere, Egne AS, 158 s., ISBN 978-82-997176-1-8

Andersson, Roy (2003). Vår tids redsel for alvor. Oslo: Spartacus, 146 s., ISBN 82-430-0284-7,

Toreg, Jan (2002). Klipp til. Oslo: Abstrakt forlag, 136 sider, ISBN 82-7935-052-7

Leirpoll, Jarle (2008). Video i praksis (4. utg.). Elverum: Jarle Leirpoll forlag, 208 s., ISBN 978-82-993648-6-7

Bernard, Sheila Curran (2011). Documentary Storytelling (3rd edition).Oxford: , Elsevier Science & Technology, 400 pages, ISBN 978-0-240-81241-0 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L