Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Videregående TV-ledelse

Emnekode: TVLED1002

Semester: Vår
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Camille Z Thisell

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andersen, Erling S., Grude, Kristoffer V., Haug, Tor (2016). Målrettet prosjektstyring, 7. utgave, Bekkestua: NKI Forlaget. ISBN 978-82-562-7095-8

Enli, Gunn, Moe Hallvard, Sundet Vilde Schanke & Syvertsen Trine (2010). TV – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.I SBN 978-82-15-01629-0

Torvund, Olav (2013). Opphavsrett for begynnere. Oslo, Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02261-1

Gates, Richard (1999). Production Management for Film and Video, 3rd ed. Oxford: Focal Press, 167 s. ISBN: 02405 15536

Mitchell, Leslie (2009). Production Management for Television. London: Routledge, 115 s. ISBN:0-415-42481-X

Andersson, Nina B. (2011). Filmens hjerte - produksjonskontoret. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1145-6

Creeber, Glen (ed.) (2008). The Television Genre Book, 2nd edition.London: BFI Publishing. . ISBN 978-1-84457-218-2 (h.), 978-1-84457-217-5 (ib.)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L