Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Emnekode: VEIL1001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Eli Skjeseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2008). Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oslo: Gyldendal. (130 s.)

Jensen, P. & Ulleberg, I. (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 og 18. Oslo: Gyldendal Akademiske. (229 s.)

Seikkula, J. og Arnkil, T. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis – Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Hele boka minus kap. 9. (166 s.)

Hansen, H. –T., Lundberg, K. G., & Syltevik, L. J.(2013). Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka minus kap 8  (159 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aubert, A.M (2010): Kroppen som fenomen i veiledning. I I Karlsson, B. & Oterholt, F. (red.), Fenomener i faglig veiledning (kap. 3). Oslo: Universitetsforlaget. (14 s.)

Barth, T., Børtveit, T., & Prescott, P. (2013). Klientsentrert kommunikasjon - samtaleteknikken. I bok av samme forfattere, Motiverende intervju – Samtaler om endring (kap. 3). Oslo: Gyldendal Akademiske. (17 s.)

Berg, I. og DeJong, P.(2005). Samtaler med ufrivillige klienter. I boka Løsningsskapende samtaler, side 191 – 198 (7 s.).

de Vibe, M. (2010). Tilstedeværelse i veiledning. I Karlsson, B. & Oterholt, F. (red.), Fenomener i faglig veiledning (kap. 3). Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.)

Lauvås P. og Handal, H. (2015). Samtaleferdigheter. I bok av samme forfattere,Veiledning og praktisk yrkesteori (3. utg.) (kap. 10). Oslo. Cappelen Damm akademisk (27 s.)

Lundstøl, J. (2012). Kierkegaards tanker om hjelpekunsten – en indirekte meddelelse om veiledning? I Ulvestad, A. K., & Kärki, F. U. (red.), Flerstemt veiledning (kap. 2). Oslo: Gyldendal. (9 s.)

 Tveiten, S. (2013). Veiledning : mer enn ord (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Opplevelsesnotat, logg og metalogg, dagbok, fortellinger, pedagogisk sol, ufullstendige setninger), side 147 – 172, (25 s. )

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Halvorsen, G. S. (2009). Anerkjennelsens betydning for en hjelpende relasjon: Om selvforståelse og andreforståelse. Klinisk sygepleje, 23(4), s. 79 – 89.  (10 s.)

Skjeseth, Eli (2014). Ledelse som kommunikasjon (HiL Arbeidsnotat nr. 202). Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer.  (76 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L