Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: VPL1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Ragnhild J Roaldseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider.

Tilhørende Studium

Bachelor i vernepleie (2015-2018)

Tilhørende emner

VPL1002/1 Praksis 1 (emne 2) 2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L