Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Praksis 2 (Emne 4)

Emnekode: VPL2002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Jan Erik Hovland

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A.M og Bakke, I.M (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal akademisk. s 20 -142. Totalt 132 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium Emne 3 og Emne 4

 

Emne 3: Helse, omsorgsideologi og miljøarbeid

Eldre  

Mathisen, Jorunn (1996). Kapittel 15. Sykepleie ved livets slutt. I: Generell sykepleie bind 2, Kristoffersen Jahren (red). Oslo: Universitetsforlaget. S. 289 – 330. 41 sider

Helse

Kristoffersen, Jahren, N (1996). Ulike syn og perspektiv på helse. I: Generell sykepleie Bind 1, Jahren Kristoffersen. Oslo: Universitetsforlaget. S. 19 – 79. 62 sider

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen 

Heggen, Kristin.(2002). Krenkende pleie og behandling. I: I den beste hensikt? "ondskap" i behandlingssamfunnet. Barbro Heggen Kristin Sætersdal. Oslo: Akribe. S 33 – 56. 24 sider

Salthe, G. (2006) Negativ frihet og evne til selvbestemmelse. I: J. Eknes og J. A. Løkke (reds.) Utviklingshemming og habilitering: Innspill til habiliteringsprosessen. s 152 – 161. Oslo: Universitetsforlaget. 9 sider.

Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: teori og intervensjon. Kristiansand: Høgskoleforlaget.  s. 175 – 242. 67 sider.

 

Emne 4, praksis 2

Jamissen, G. (2012). Når erfaring blir fortelling - studenters praksisrefleksjon. I Haug, K. H., Jamissen, G. & Ohlmann, C. (red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 101-115. 14 sider.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Løkke, J.A. og Salthe, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid, fra normative og deskreptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse no 39, s. 17 – 32. 15 sider

Supplerende

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider.

(NB: oppført som obligatorisk litteratur på emne 2, 1. år)

Tilhørende Studium

Bachelor i vernepleie (2015-2018)

Tilhørende emner

VPL2002/1 Praksis 2 (emne 4) 2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L