Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: VPL2005/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 80
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Kristin Gardli

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tveiten, S. (2008).Veiledningens hensikt og mål. I:  Veiledning – mer enn ord….Bergen: Fagbokforlaget.s 63- 85, 24 sider

Tveiten, S.(2008). Veilederens funksjon og rolle. I:  Veiledning – mer enn ord….Bergen: Fagbokforlaget s. 107 -119, 12 sider                          

Ekeland,T.J.(2004): Håndtering av konflikter. I: Konflikt og konfliktforståelse for helse -og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 7 .25 sider                         

Tilhørende Studium

Bachelor i vernepleie (2014-2017)

Tilhørende emner

VPL2005/2 Praksis 3 (emne 7)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L