Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Emnekode: OLA2007/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 70
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Sveinung Berild

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Kaufmann, G. og A. Kaufmann (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse.  5. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka unntatt kap. 2 er pensum.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bjørklund, R. (2016). Persepsjon og kommunikasjon: De basale mekanismer for menneskets funger­ing. I: Einarsen, S. og A. Skogstad.Den dyktige medarbeider. Behov og forventninger.2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget (s. 13-47).

Skaalvik, E. M., & S. Skaalvik (2012). Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestring og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 2 (s. 28-58).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior, volum 4 (s. 71-81).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L