HiL > Skolesider > Kompetanse for kvalitet > nettMAT2, 5.-10.trinn

Matematikk 2, 5. - 10. trinn - 100% nettbasert

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer? Høsten 2014 har du mulighetentil å studere Matematikk 2, 5.-10. trinn som nettstudent.

 

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Lillehammer har sammen utviklet et 100% nettbasert studie, der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Søknadsfrist for 14/15 var 15. mars 2014, men vi satser på ny runde neste skoleår.

Se film om tilbudet her

Partnere

 

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres høsten 2014 med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres våren 2015 med digital eksamen i juni.

 

Organisering og arbeidsmåter

Hvert emne er organisert i 7 leksjoner av 2 ukers varighet, der du arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver, tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet.

Du får muligheten til å studere når det passer deg og hvor du vil innenfor tidsrammene til hver enkelt leksjon. Leksjonene er «LIVE» i 2-3 uker. De inneholder obligatoriske oppgaver med gitte tidsfrister. Det er et styrt løp som skal hjelpe deg å studere uten å bli liggende etter og ende opp med store skippertak.

Samtidig som leksjonene løper, vil du bli utfordret til å arbeide med et selvvalgt utviklingsprosjekt (innenfor fagrammene). På dette utviklingsprosjektet vil du få veiledning av egen veileder samt få feedback fra medstudenter. Utviklingsprosjektet i emne 1 blir en del av eksamen til emne 1, og utviklingsprosjektet til emne 2 blir en del av eksamen i emne 2. Arbeidet med utviklingsprosjektet samt lesing av pensumlitteratur har du større grad mulighet til å gjennomføre i perioder av semesteret da du har best tid.

Nettstudiet vil ligge på www.LLW.no, en skandinavisk læringsportal med kompetanseprogrammer for profesjonelle. Vi legger opp til læringsfellesskap og erfaringsdeling i hver enkelt leksjon. Du kan benytte ulike verktøy i læringsprosessen. Fra analoge verktøy til bruk av pc, nettbrett og mobil. Selve eksamen blir heldigital, slik at du ikke trenger å reise til en av høgskolene for å gjennomføre eksamen. Alle læringsressurser og aktiviteter blir liggende på nett, slik at du i prinsippet kan studere uten å være borte fra jobb. Det digitale læringsmiljøet krever ikke avanserte datakunnskaper, og er svært brukervennlig tilrettelagt.

 

Kompetanse for kvalitet

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og retter seg spesielt mot studenter som mottar stipend. Dette kan benyttes på ulike måter, f.eks. til å frikjøpe deg selv fra undervisning om det skulle være behov for det. Studietilbudet vil også passe godt for lærere med vanlig frikjøp som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring.

 

Emne 1:Argumentasjon og begrunnelse i matematikk;Algebra og funksjonsteori

har fokus på didaktisk teori og forskning, algebra, ligninger, funksjoner, derivasjon, integrasjon, modellering og differensialligninger.

nettMAT2 emne 1

* Veiledning med fagperson, ** Veiledning/feedback fra medstudenter

L1 = Leksjon 1, V1 = Veiledning 1

 • Leksjon 1: Algebra
 • Leksjon 2: Ligninger og ulikheter
 • Leksjon 3: Bevis og argumentasjon
 • Leksjon 4: Tilpasset opplæring og matematikkvansker
 • Leksjon 5: Funksjoner
 • Leksjon 6: Derivasjon, integrasjon og anvendelser
 • Leksjon 7: Differensialligninger, modellering og anvendelser

Utviklingsarbeid på tvers av leksjonene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justeringer av leksjonstitler og ukefordeling.

Emne 2: Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

har fokus på didaktisk teori og forskning, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, simulering, statistikk, euklidsk og dynamisk geometri, romgeometri, vektorregning, geometriske bevis og trigonometri.

 • Leksjon 1: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 1
 • Leksjon 2: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 2
 • Leksjon 3: Statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk 3
 • Leksjon 4: Vurdering i matematikk, ulike oppgavetyper i matematikk
 • Leksjon 5: Generell geometri
 • Leksjon 6: Bevis i geometri
 • Leksjon 7: Trigonometri.

Utviklingsprosjekt på tvers av leksjonene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justering av leksjonstitler.

Studieplan

Kvalifisert til å søke?

Hvis du har gjennomført allmennlærerutdanning med 30 studiepoeng eller halvårsenhet i matematikk, eller har Matematikk 1(30stp) i fagkretsen din, er du kvalifisert til å søke.

 

Hvor søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 15. mars. Les mer her: http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/

 

Ved hvilken institusjon blir jeg registrert som student?

Studenter som prioriteres av skoleeier og blir tildelt plass av Utdanningsdirektoratet, blir fordelt likt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Lillehammer. Du får beskjed om hvilken institusjon du tas opp på i mai, og informasjon om hva du må gjøre for å bli riktig registrert som student. Hver student tildeles også en egen veileder. Nettstudiet vil være felles for alle studenter, og du vil bli en del av et læringsfellesskap på tvers av institusjonstilhørighet. 

 

Kontaktperson for studietilbudet:

Prosjektleder: Egil Weider Hartberg: egil.hartberg@hil.no, tlf 950 85 616

 

Se også nyhetssak om studiet

Sist oppdatert: Line Kristiansen 15.10.2014

Kompetanse for kvalitet

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L