Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Erasmus+

Erasmus+

Åpner øyne, åpner sinn!

Erasmus+ er EUs nyeste programmet for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Du kan velge mellom 50 institusjoner i Europa som er blant HiLs partnerinstitusjoner. Gjennom Erasmus+ programmet slipper studenter å betale skolepenger og i tillegg til støtte fra Statens Lånekassen kan du få ekstra Erasmus+ stipend. 

Stipendmuligheter

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder man retten til lån og stipend i Statens lånekassen for utdanning. I tillegg vil en Erasmus+ student motta ca. €350-€500 i stipend per måned.

Reisemål

Studentene kan reise til ett av program- eller partnerlandene. Programlandene omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland er øvrige land.

Praksisopphold 

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i Europa. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.

Et praksisopphold må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er også mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning. Om studenten ønsker å reise ut etter endt utdanning vil dette trekkes fra kvoten for støtte for det studienivået studenten er på når det søkes.

 

Erasmus+ logo
HiL har Erasmus+ avtaler med en rekke europeiske institusjoner. Se listen over samarbeidspartnere under Hvor kan jeg reise? for å finne en avtale som du kan benytte deg av.

 

Fordeler med å være Erasmus+ student:

 • Du kan kombinere norsk utdanning med et utenlandsopphold.
 • Studieoppholdet blir forhåndsgodkjent slik at du ikke taper studietid.
 • Erasmus+ programmet er godt kjent i alle europeiske land, og mange spesialordninger er etablert for studentene.
 • Du slipper tidkrevende og kostbare søknadsprosesser i utlandet.
 • Du slipper å betale studieavgifter i utlandet.
 • Du får de samme rettighetene som vertslandets studenter.
 • Du får Erasmus+ stipend i tillegg til utenlandsfinansieringen fra Statens lånekasse.
 • Vertsinstitusjonene tilbyr ofte egne språkkurs og velkomstprogram for Erasmus+ studenter.
 • Du får hjelp til å finne hybel.

Krav og regler:

 • Du må være student ved norsk universitet eller høgskole som deltar i Erasmus+.
 • Du må enten være norsk statsborger, statsborger fra et europeisk land som deltar i Erasmus+ eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Erasmus kan brukes innenfor alle fagretninger, såfremt det finnes utvekslingsavtaler.
 • Du må ha tatt eksamen(er) tilsvarende minst ett års studier (60 studiepoeng, 30 i måned) før avreise.
 • Studieoppholdet må vare minst 3 måneder, maksimum 12.
 • Et Erasmus+ studieår går fra høst til vår, skal du være ute i et helt år, må du starte om høsten.
 • Lærestedet ditt gir deg et Erasmus+ stipend – mellom 2.800 kr og 3.200 kr per studiemåned i utlandet (kan variere).
 • Du har krav på karakterutskrifter eller annen dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet.
 • Det norske lærestedet gir endelig godkjenning – eventuelle endringer i studieplanen underveis må klareres.
   
Sist oppdatert: Emrys Gerritse 26.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L