Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studere i utlandet > Etter hjemkomst

Etter hjemkomst

Etter at du har avlagt dine eksamner ved det utenlandske lærestedet må du sørge for at Internasjonalt kontor ved HiL mottar karakterutskrift fra Universitetet/Høyskolen du har studert ved. Dette kan skje på to måter:

  • Enten ved at partneruniversitetet sender Internasjonalt kontor ved HiL en kopi av vitnemålet ditt, (dette må du selv avklare med studiestedet).
  • Du kommer innom internasjonalt kontor ved HiL med en gang du mottar vitnemålet ditt, så vi får tatt en kopi.

Dette er viktig både for å få innpasset delstudiene i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen!

 

Rapport etter endt opphold

Når du kommer hjem, må du levere en kort rapport fra utvekslingsoppholdet ditt, der du skriver litt om hva som fungerte godt/mindre godt gjennom utvekslingsperioden. Vi er interessert både i dine akademiske erfaringer og de praktiske erfaringene du gjorde deg under utvekslingsoppholdet. Bruk gjerne rapportskjema. Rapporten sendes som vedlegg til e-post til: international@hil.no. Legg gjerne ved noen bilder fra utenlandsoppholdet ditt! Dine erfaringer vil kunne være til stor nytte både for studenter som vurderer et semester eller to i utlandet, og for oss på internasjonalt kontor som jobber med å legge til rette for best mulig studentutveksling for HiLs studenter. 

Rapport for Erasmus+ studenter

Studenter som har vært på Erasmus+ utveksling skal sende inn en online rapport til IRIS-databasen. Alle vil motta informasjon om dette mot slutten av semesteret de er på utveksling. De som har vært på utveksling gjennom andre avtaler skal legge inn rapporten sin i den felles norske utvekslingsdatabasen.

Bidra til et internasjonalt campus

Du kan bidra til promotering av delstudier i utlandet ved å fortelle dine medstudenter om oppholdet ditt. Dette kan du gjøre ved å holde innlegg eller møte opp på informasjonsmøtene og den felles informasjonsdagen for delstudier i utlandet som arrangeres i forkant av søknadsfristen.

 

Fadder for internasjonale studenter

Du kan også søke internasjonalt kontor om å bli fadder for nye internasjonale studenter som kommer til HiL. Mer informasjon finnes du her.

Sist oppdatert: Emrys Gerritse 06.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L